Nog groenere PCB(a)'s door samenwerking Trees for All

20-01-2020

Duurzaamheid en klimaatverandering zijn hot topics -zowel letterlijk als figuurlijk- aan welke praattafel dan ook. VEDS is ook al lange tijd bezig met het verkleinen van haar footprint. Dit doen we bijvoorbeeld al door stroomafname via zonnepanelen, recyclen en hergebruik van materialen én natuurlijk door de ontwikkeling van producten voor derden die voor betere klimaatomstandigheden moeten gaan zorgen. Daarbij komt nu dat VEDS Group sinds 1 januari 2020 een CO2-partnerschap heeft met Trees for All.

Eind 2019 heeft VEDS Group inzichtelijk gemaakt hoeveel pakketjes we op jaarbasis ontvangen. Veel pakketten ontvangen we vanuit Azië en dat zorgde voor de vraag: 'Wat kunnen wij als bedrijf doen om deze CO2-uitstoot te verkleinen of te compenseren?' Na onderzoek bleek dat voor ons Trees for All een goede partner zou zijn. Dit is een bedrijf dat particulieren en bedrijven de mogelijkheid biedt op het compenseren van hun CO2-verbruik door middel van het planten van bomen. Dit doen zij door het starten van verscheidene projecten op verschillende plekken op onze wereld, zoals één van hun projecten die wordt uitgevoerd in Oeganda. Deze projecten worden uitgevoerd onder het Nederlandse CBF-certificaat. Daarnaast gaat Trees for All nog een stap verder.

Hierover zeggen zij: "De vastlegging van CO2 in ons project in Oeganda is VCS en CCB gecertificeerd. VCS is een certificeringsstandaard die de daadwerkelijke hoeveelheid vastlegging van CO2 garandeert. CCB is een standaard voor het monitoren van ecologische en sociaaleconomische meerwaarde van het project. (...) Ook de lokale bevolking profiteert van het Kibale bosproject. De mensen helpen bij de aanplant en het beheer, wat hen extra inkomsten oplevert. Daarnaast werken zij in de kwekerijen die bomen leveren aan het project en worden zij getraind in het zelfstandig managen van deze kwekerijen. De jonge boompjes worden lokaal opgekweekt uit zaailingen uit het oerbos."

Alle pakketjes die VEDS Group vanaf begin dit nieuwe decennium ontvangt worden door de partnerschap met Trees for All op een maatschappelijk verantwoorde manier gecompenseerd, wat het ecologische herstel van de aarde bevorderd. Hierdoor worden de al letterlijk groene PCB(a)'s ook op een figuurlijke manier groener. Dit is natuurlijk een geruststellende gedachte voor onze klanten en partners die ook bewust bezig zijn met dit vraagstuk. VEDS is en blijft innovatief en vooruitstrevend, ook met het terugdringen van onze footprint.

Het Open Charge Point Protocol (OCCP)