Hercertificering ISO9001:2015

12-03-2018

De VEDS Group heeft (zonder afwijkingen!) aangetoond nog steeds aan de nieuwe ISO normering te voldoen. Ondertussen zijn we ruim een jaar verder sinds het ontvangen van de ISO 9001:2015 certificering, en heeft de hercertificering externe audit kort geleden positief plaats gevonden.

Sinds februari 2017 zijn wij een van de eerste bedrijven in onze branche ISO 9001-2015 gecertificeerd. We kwamen van de ISO 9001-2008 normering af.

"ISO 9001:2015 vraagt te kijken naar wie je bent als organisatie. Welke toegevoegde waarde lever je aan jouw omgeving en wat zijn je bedrijfsrisico’s? Op basis daarvan beoordeel je wat benodigde maatregelen zijn. De ene organisatie heeft bijvoorbeeld weinig procesbeschrijvingen nodig, terwijl een grote en complexe organisatie daar meer behoefte aan kan hebben. Belangrijk is dat het geheel samenkomt in een kwaliteitsmanagementsysteem dat ondersteunend is. Het systeem moet de organisatie en de mensen ondersteunen." Bron: certificeringsadvies.nl


From connection to copper cartridge