Een tekort aan technisch personeel.
En nu?

07-05-2018 / door Franky Gilhuijs

Het zal voor velen bekend in de oren klinken als ik zeg dat er een tekort is aan goede technische krachten. In de arbeidsmarkt is een duidelijke trend zichtbaar waarbij de vraag naar technisch geschoold personeel steeds groter wordt en het aanbod steeds kleiner, aldus het nieuwsbericht van het UWV (23 maart 2018). Rede te meer om goed personeel te koesteren. Maar wat nu te doen als de markt blijft groeien en de projecten blijven binnenstromen? Toch projecten aannemen, projecten afstoten of misschien samenwerken met concullega's?

“Een concullega is een porte-manteauwoord van concurrent (mededinger) en collega. Het is een eufemisme voor een collega die als concurrent beschouwd wordt, of een medewerker van een concurrerend bedrijf. Deze term wordt regelmatig gebruikt indien er sprake is van een collega die werkt bij een concurrent, of door concurrenten die elkaar niet direct zien als belagers.” ~ Citaat Wikipedia ~

Laat het wel duidelijk zijn dat een concullega wel je concurrent is en blijft, echter is een samenwerking mijn inziens wel degelijk mogelijk. Wanneer dergelijke stappen gemaakt worden, is het verstandig om duidelijke afspraken te maken over het doel van de samenwerking én het voordeel dat elke partij uit de collaboratie verkrijgt. Soms is het zelfs aan te raden om deze afspraken op papier te zetten.

Eén ding is mij wel al duidelijk: Niet alle concullega 's zien de voordelen in van een samenwerking en kiezen er eerder voor om projecten af te stoten. Of ze besluiten toch het onmogelijke werk aan te nemen met gevolgen voor de kwaliteit van het opgeleverde werk. Gelukkig zijn er ook partijen waarmee er succesvol gecollaboreerd wordt, en waar tussen de concullega 's een wisselwerking aan werkverdeling ontstaat. Als het resultaat na de samenwerking een tevreden klant oplevert, met voor de meewerkende partijen meer omzet en winst, zou ik zeggen dat het succesvol is en dat de ingeslagen weg een goede oplossing kan zijn voor het tekort aan technisch personeel.

Klinkt dit alles bekend in de oren, neem dan contact met mij op bij de VEDS Group. Wie weet kunnen wij wat voor elkaar betekenen!

Het maken van een nieuw product