De steeds innoverende wereld van elektrisch laden;
bus-editie

18-09-2018

Luchtvervuiling in grote steden door bussen, auto’s en brommers is iets waar we in 2018 niet meer van opkijken. Dat er steeds meer elektrische vervoersmiddelen verschijnen is ook een ontwikkeling die steeds zichtbaarder wordt. VEDS Group staat achter steunt deze ontwikkeling en werkt mee aan een infrastructuur voor elektrisch rijden. Zo bracht een klant van ons begin dit jaar de door ons ontworpen laadsystemen voor elektrische auto’s op de markt. Ondertussen helpen we ook een handje bij het grootste project voor elektrische bussen van Europa, hier in hartje Eindhoven.

43 bussen kunnen worden opgeladen met een enorm vermogen tot wel 1 Megawatt. Dit veroorzaakt een omgeving met veel storing in de vorm van elektromagnetische velden, die problemen kunnen veroorzaken voor de aansturingsprinten die zich in de buurt van deze krachtstromen bevinden. De grootste problemen ontstaan wanneer externe storingssignalen worden opgepikt door een PCB, waardoor gevoelige signalen worden vervormd. Om ervoor te zorgen dat de aansturing van deze laadstations blijft werken onder deze elektromagnetische velden, ontwikkelt VEDS Group de aansturingsprinten voor onze klant.

Het toepassen van filtering op maat voor elk signaal, is nog maar de helft van het werk. Slecht PCB-design zorgt er namelijk voor dat de print als ‘antenne’ gaat dienen voor het oppikken (en uitzenden) van storingssignalen. Dit zorgt er niet alleen voor dat de PCB niet naar wens werkt, of misschien wel helemaal niet, maar kan ook problemen veroorzaken voor andere onderdelen in de buurt van deze PCB. Dit door emissie van ruissignalen. Bovendien mag een storende PCB in veel landen zelfs niet eens op de markt gebracht worden. Hier zijn regels en limieten voor vastgesteld, beter bekend als de EMC/CE-richtlijn. VEDS Group past specifieke layout-technieken toe om ervoor te zorgen dat de PCB afgeschermd wordt voor storing van buitenaf en emissie van ruissignalen worden tegengegaan. Het resultaat: Een tevreden en deugdzame PCB.

Internet of Things: de blijvende trend