Aquapin van Fixeau

aquapin, het bodem-meetsysteem

De AquaPin is een modulair opgebouwd bodem-meetsysteem die in staat is verschillende grootheden te meten. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld de temperatuur, grondwaterniveau (druk), elektrische geleidbaarheid (zoutgehalte) en in de toekomst ook bodemvocht. Onze klant  Fixeau B.V.  zet het product in zowel de sector van het grondwaterbeheer (data acquisitie) als de agrarische sector in. 
VEDS Group produceert en redesigned verschillende PCBA's die nodig zijn binnen dit systeem. Het betreffen zowel PCBA's welke daadwerkelijk metingen uitvoeren, als PCBA's die met de buitenwereld (back-end) communiceren volgens verschillende gestandaardiseerde communicatiemethoden / -protocollen. Daarvoor behoeven de PCBA's embedded software, welke VEDS Group ook voorziet. Hiernaast verzorgen we ook het mechanisch ontwerp, die bestaat uit mono- en subassemblages.

heeft u vragen over onze diensten of producten?
vraag naar de mogelijkheden.

Protected by reCAPTCHA.

contactgegevens


VEDS Group

high tech campus 25, hal 2
5656AE Eindhoven
Nederland

tel: +31 (0)88 011 02 02
mail: info@veds.nl


algemene voorwaarden