Nieuwe investeringen in de technologie

02-09-2019

Vorige week bracht de krant Telegraaf een artikel waarin ze meldden dat Rutte III op Prinsjesdag Nederland gaat 'verrassen' met een miljarden injectie voor de groei van onze economie, waarmee ook op de langere termijn onze welvaart kan worden gewaarborgd. Daarbij moet je denken aan extra investeringen in (...) in wetenschappelijk onderzoek en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie.

De afgelopen jaren pronkte Nederland met stijgende plaatsen op wereldwijde economische ranglijsten, waar we veelal in de top tien of zelfs in de top vijf stonden, zoals bij internationale concurrentiekracht en innovaties. Recente cijfers laten zien dat we op verschillende van die lijsten dalen. De kern van deze daling heeft te maken dat de Nederlandse overheid te weinig heeft geïnvesteerd in digitalisering en de nieuwste technologieën.

De hoge plekken op de wereldranglijsten die we nu kwijtraken, waren vooral te danken aan oud beleid dat nu is uitgewerkt. Daarnaast wordt Nederland voorbij gestreefd door concurrerende landen, zoals China, de VS, Duitsland en Frankrijk. Deze spelen sneller in op de nieuwe (online) wereld, veelal aangeduid als economie 4.0, die gekenmerkt wordt door digitalisering en nieuwe technologieën. Inmiddels is ook klimaatverandering en klimaatbeleid een revolutionaire en centrale factor in 4.0. geworden.

In veel landen waarmee Nederland concurreert, is het belangrijkste agendapunt de wereldwijde 'oorlog' om kennis, nieuwe technologieën en talenten. Landen en bedrijven die er in slagen om met innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), robots, 3D-printen, nano- en biotech voorop te lopen, zijn de winnaars van de 4.0-economie. AI, inclusief 'machine learning', wordt daarbij als de sleuteltechnologie beschouwd. (Bron: De Telegraaf)

Een van de manieren waarop deze 'injectie van geld' vanuit het kabinet of de EU beschikbaar wordt gesteld, is via subsidies. Jaarlijks voert VEDS Group meerdere van dit soort projecten uit in samenwerking met partners en klanten. Bent u van plan zo'n (nieuw) project te starten dit óf volgend jaar, aarzel niet om ons erbij te betrekken!

Van E-CAD output tot productie data (pd)