Duurzame inzetbaarheid

03-06-2019

De laatste tijd is er steeds meer vraag naar multidisciplinaire ontwikkelprojecten, waarbij van onze medewerkers wordt verlangd dat zij naast hun technische kennis ook andere vaardigheden laten zien, zoals communiceren en plannen. Daarom is VEDS Group in samenwerking met consultant Bert Loos van Buscomas een traject gestart met als doel een hoge mate van zelfwerkzaamheid (communicatie, plannen en samenwerken) te realiseren. Hierdoor wordt binnen de organisatie meer klantgericht gedacht en gewerkt, waardoor een leer- en verbetercultuur gerealiseerd wordt.

Dit project wordt medegefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds.

VEDS Group ontvangt ISO 13485:2016 certificering
Medical Devices